Základní cenová nabídka je odvozena ze vzorového ceníku Českého svazu geodetů a kartografů. Smluvní cena je pak stanovena jednáním mezi kupujícím a prodávajícím, při zachování principů vzájemné výhodnosti, s přihlédnutím k aktuální situaci.